سرعت و مسافت انتقال سیگنال

عوامل موثر بر سرعت و مسافت انتقال سیگنال کدامند ؟ چه عواملی باعث تفاوت در سرعت انتقال در کابل های مختلف Twisted Pair شده است ؟

عÙاÙÙ ÙÙثر بر سرعت Ù ÙساÙت اÙتÙا٠سÛÚ¯ÙاÙ

عوامل موثر بر سرعت و مسافت انتقال سیگنال

عوامل زیادی در این امر تاثیر دارند . از جمله می توان به ارتقا جنس آلیاژ به کار رفته در هر کدام از این کابل ها اشاره کرد . ولی مهم ترین عامل افزایش سرعت در این دسته بندی ها تابیده شدن یا همان Twisting جفت های به هم تابیده شده است که در دسته بندی های جدید تر بهبود و افزایش یافته است .

این سوال پیش می آید که چرا عمل تابیدن دو کابل به یکدیگر باعث افزایش سرعت خواهد شد ؟ در صورتی که کابل ها به یکدیگر تابیده نشوند و یا به نحو درست تابیده نشوند عملی تحت عنوان Crosstalk یا تداخل سیگنال رخ خواهد داد . این تداخل سیگنال باعث افت شدید سرعت سیگنال عبوری خواهد شد .پس تابیده شدن بهتر دو کابل به یکدیگر مساوی با کاهش تداخل سیگنال عبوری و افزایش سرعت سیگنال می باشد . در تصویر زیر مشاهده می کنید که کابل های Twisted Pair از چهار جفت به هم تابیده شده پدید آمده اند

خوب درباره سرعت انتقال سیگنال در کابل های Twisted Pair صحبت کردیم . ولی مسافت چطور ؟

تمامی دسته بندی های Twisted Pair مسافت 100 متر را بدون افت سیگنال (Attenuation) طی می کنند .

یک مثال روشن : فرض کنید شما در فاصله 10 متری دوستتان ایستاده اید و با او صحبت می کنید . او به راحتی صدای شما را می شنود و پاسخ شما را می دهد . اکنون فرض کنید که این مسافت را به 50 متر افزایش دهید . به چه دلیل دیگر قادر به شنیدن صدای او نخواهید بود ؟ زیرا امواج صدای او بر حسب بلندی صدا مسافت خاصی را طی می کنند و سپس نابود می شوند .

Attenuation یا افت سیگنال در کابل های مسی Twisted Pair نیز وجود دارد و نهایت مسافت طی شده را می گویند . برای این که این سیگنال از بین نرود قبل از نابودی سیگنال در مسیر های کابل ها دستگاههایی تحت عنوان Repeater قرار می دهند که Repeater یا تکرار کننده وظیفه Regenerate و بازسازی سیگنال را بر عهده دارد .

/ 0 نظر / 9 بازدید